ขั้นตอนดำเนินการ

สั่งซื้อ / สรุปเว็บไซต์
icon-package-web-admin-services.png

1.สั่งซื้อแพ็กเกจ

ลูกค้าเลือกซื้อแพ็กเกจเว็บไซต์และเว็บแอป
ที่ต้องการบนเว็บไซต์ KMJ-STUDIO.COM
พร้อมชำระมัดจำ 50%
04

2.สรุปเว็บไซต์

ลูกค้ากรอกข้อมูลในฟอร์มสรุปเว็บไซต์
สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบ
ลิ้งค์แบบฟอร์มสรุปเว็บไซต์ >
จัดทำโคร่งร่างเว็บ (Wireframing)
05

3.จัดทำโครงร่าง

ทีมงานเริ่มจัดทำ
โครงร่างจากสรุปเว็บไซต์
ปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
ระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์
06

4.อนุมัติโครงร่าง

ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติโครงร่าง
ออกแบบ
07

5.ออกแบบ

ทีมงานเริ่มออกแบบ
เว็บไซต์จากโครงร่าง
ปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
ระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์
08

6.อนุมัติงานออกแบบ

ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติงานออกแบบ
พัฒนา (เขียนโค้ด)
09

7.พัฒนา (เขียนโค้ด)

ทีมงานเริ่มพัฒนา
เว็บไซต์จากงานออกแบบ
ระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์
icon-our-services-web-design

8.ตรวจสอบและทดสอบ

ลูกค้าตรวจสอบและ
ทดสอบผลงานก่อนส่งมอบ
ปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
ระยะเวลา 1 - 2 สัปดาห์
ส่งมอบ / จบงาน
11

9.ส่งมอบงาน

ลูกค้าเซ็นต์รับมอบงาน
ชำระส่วนที่เหลือ 50%
12

10.จบงาน

เปิดใช้งานเว็บไซต์บน URL จริง
รับประกันการใช้งาน 1 ปีเต็ม